skip to Main Content
+36 82 463 235 | +36 20 320 5885 szocbarcs@freemail.hu

A BARCSTEX Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. (rövidített neve BARCSTEX Kft.) egyszemélyes alapítású szervezet. Közérdekből, haszonszerzési cél nélkül költséghatékony szervezeti felépítésben közreműködik az alapító, Barcs Város Önkormányzata feladatainak ellátásában, különösen a megváltozott munkaképességű munkavállalók önkormányzati foglalkoztatási feladatainak megoldásában. A Társaság Barcs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján közreműködik Barcs Városában és vonzáskörzetében élő, megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásában.  Ezen személyek egészségi állapotának és fogyatékosságának megfelelő munkahelyi körülmények biztosításával segíti elő a képességeikkel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatást. A rehabilitációs foglalkoztatás során életkörülményeik javítása, valamint nyílt munkaerő piacra történő visszavezetése a cél.

Fő tevékenységünk: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül. TEÁOR: 88.99.

A Barcstex Kft. jogelődjét, a Szociális Foglalkoztatót 1987-ben alapították azzal a céllal, hogy a város és a kistérség hátrányos helyzetű rétegei számára munkát biztosítson. A cég filozófiáját követve és a mindenkori jogszabályi környezetnek megfelelve, többszöri átalakulással jelenleg Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Közhasznú Kft. formában végez gazdasági tevékenységet. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának céljában is történt változás, melyet a 327/2012. (XI. 16.) Kormányrendelet szabályoz. Eszerint a 2012. év végéig a megváltozott munkaképességűek tartós, védett körülmények között történő foglalkoztatása volt a cél, 2013-tól azonban ezen személyek rehabilitációja az elvárt irány.

Társaságunk jelenlegi statisztikai létszáma 45 fő, melyből megváltozott munkaképességű személy 18 fő. A központi támogatási rendszer törvényi hátterének változása miatt -176/2005. (IX.2.) Korm.rend. – a Szociális Foglalkoztató, Barcsi Szociális Foglalkoztató Közhasznú Társasággá alakult.  2008.11.27. Barcstex Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft., mint jogutód kezdte meg gazdasági tevékenységét, költséghatékony módon.  A működéshez szükséges állami támogatás érdekében 2008. évtől akkreditált intézmény, rehabilitációs foglalkoztató lett.
Akkreditált intézményünk lajstromszáma 0056.

2018. április 24-én Budapest Főváros Kormányhivatala hatósági bizonyítványt állított ki, melynek értelmében intézményünkben védett foglalkoztatás valósul meg.

A több mint 30 éve működő foglalkoztató, 100%-ban Önkormányzati tulajdonban lévő társaság.

Jelenlegi székhelyét hely szűke miatt, 154 m2-es varrodai épülettel és raktárral bővítette. Az épület strukturális átalakítása következtében biztosított az akadálymentes közlekedést és a hatékony munkavégzést. A korszerű gépek beszerzésére, a munkavégzés feltételének körülményeire, valamint a munkavédelmi szabályok betartására kiemelt figyelmet fordít társaságunk.

Back To Top