skip to Main Content
+36 82 463 235 | +36 20 320 5885 szocbarcs@freemail.hu

Gúth Éva
Ügyvezető igazgató

szocbarcs@freemail.hu
+36 82 463 235
+36 20 320 5885

Horváthné Szabó Tímea
Szalagvezető

szocbarcs@freemail.hu
+36 82 463 235
+36 30 497 5617

Szalai Gyula
Gyöngyfűző csoportvezető

szocbarcs@freemail.hu
+36 82 463 235
+36 30 945 4059

Hajósné Honfi Brigitta
Könyvelő

szocbarcs@freemail.hu
+36 82 463 235

Barabás Ilona
Rehabilitációs tanácsadó és mentor

szocbarcs@freemail.hu
+36 82 463 235
+36 20 521 7540

Szervezeti struktúra

szervezeti-struktura

Ügyvezető igazgató

A cég tevékenységét a munkáltatói jogok gyakorlása mellett az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető irányítási feladatait a két könyvelő, a rehabilitációs tanácsadó és mentor, a szalagvezető, és a gyöngyfűző csoportvezető segíti az alábbi feladatkörökben.

Könyvelők

A mindenkori számviteli szabályozásnak megfelelően meghatározzák a társaság számviteli politikáját, elkészítik a szervezet működéséhez szükséges szabályzatokat, meghatározzák az egységes működési és adminisztrációs eljárásokat. Gondoskodnak a számviteli- és pénzügyi fegyelem, a bizonylati rend betartásáról. Megfelelő módon végzik a könyvvezetést, bérgazdálkodást, adózást, statisztikai adatszolgáltatást. A beruházásokhoz kapcsolódó finanszírozási döntések meghozatalában segítik az ügyvezetőt. A cég pályázati tevékenységéhez kapcsolódóan támogatják a hatóságok pénzügyi ellenőrzési tevékenységét.

Rehabilitációs tanácsadó és mentor

A foglalkozási rehabilitáció sikeres megvalósítását a munkáltató egy személyben, a rehabilitációs tanácsadó és mentor közreműködésével biztosítja, aki fokozott figyelmet fordít a megváltozott munkaképességű munkavállalókra. Felméri a megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeit és elősegíti a képességek fejlesztésének lehetőségét. Tájékozódik a munkaügyi központ által meghirdetett szakmai képzésekről, és segítséget nyújt a beiskolázásnál. Figyelemmel követi a jogszabályi előírásokat, változásokat. Fogadóóra keretében lehetőséget biztosít a munkavállalók problémáinak megbeszélésére, szükség esetén javaslattal él, kezdeményezi a helyzet kezelését. Közvetítő szerepet tölt be a munkáltató és a rehabilitációs szerv között a megváltozott munkaképességű munkavállaló minél sikeresebb és hatékonyabb rehabilitációja érdekében.

Szalagvezető

Hatásköre kiterjed a cég varrodai tevékenységének egészére. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a munkaruházat gyártás tevékenységét – varroda és minőségellenőrzés -, továbbá gondoskodik a folyamat feltételeinek megteremtéséről. Folyamatos kapcsolatot tart a rehabilitációs tanácsadó és mentorral, a megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeit, készségeit felmérve segítséget nyújt a feladatok, munkakörök kialakításában.

Gyöngyfűző csoportvezető

Hatásköre kiterjed a cég gyöngyfűző-játékkészítő tevékenységének egészére. Irányítja, összehangolja és ellenőrzi a játékkészítés tevékenységét, továbbá gondoskodik a feltételek megteremtéséről. Folyamatos kapcsolatot tart a rehabilitációs tanácsadó és mentorral, a megváltozott munkaképességű munkavállalók képességeit, készségeit felmérve osztja ki a feladatokat.

Back To Top